Mercurius College

Over ons

Laten we ons aan je voorstellen.
Wij zijn de initiatiefnemers van het Mercurius College en vormen nu met elkaar het bestuur.
Hoewel we allen uit verschillende windrichtingen komen, hebben we een ding met elkaar gemeen: een warm hart voor het vrijeschoolonderwijs waar je kunt worden wie je bent, door een rijk onderwijsaanbod, inclusief techniek, kunst en ambacht.

College van Bestuur

Nelleke Guequierre

Nelleke Guequierre is opgeleid als ingenieur en zangdocent en is mede initiatiefnemer van Waldorf Grotius en het Mercurius College.

‘Ik wens dat het Mercurius College een plek is waar dat jongeren in vrijheid en liefde hun talenten kunnen ontdekken en ruimte mogen hebben om zichzelf te kunnen worden’

Nelleke Guequierre is voorzitter van college van bestuur

Janoes Vermeijden
Janoes Vermeijden is opgeleid als orthopedagoge en schoolleider en mede initiatiefnemer van het Mercurius College. Al haar ervaring kunnen we goed gebruiken om het Mercurius College vorm te geven.

Ik wens dat Mercurius College een plek is waar je graag bent, waar je kunt ontdekken wie je bent en wie je kunt en wilt worden.

Waar je door je leraren van de wereld leert houden.

Zodat jij in de toekomst de wereld kan en wil geven wat jij te geven hebt.

En dan wens ik dat je later kunt terugkijken op zonnige schooltijd op het Mercurius College.”

Janoes is vice-voorzitter van college van bestuur
 
 

Bij vragen over de aanmelding, toelating of onze school kunnen ouders/verzorgers contact met ons opnemen per e-mail info@mercuriuscollege.nl.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

Wino Snip – voorzitter

Frank Sipkes – secretaris

Cheraldine Osepa

Fatima Polat

Julian Nelissen

Jurgen Borght

Noor Clo

Leonie Zeestraten

Voor het werven van leden van de raad van toezicht hebben we een profiel opgesteld. Dat is hier te vinden. Een toelichting op dit profiel en meer informatie is hier te vinden.

Initiatiefgroep

Wino Snip

Wino Snip is kustwaterbouwkundig ingenieur en ondernemer. Zijn drie kinderen en hijzelf zijn vrijeschoolleerling geweest en Wino was bestuurslid van vrijeschool Widar in Delft.

‘Een ontwikkeld eigen moreel kompas, dat heb je nodig om in onze samenleving jezelf te kunnen zijn en om bij de dragen aan het samenleven. De vrijeschool draagt effectief bij aan het laten groeien van moreel besef.’

Wino Snip is voorzitter van raad van bestuur

Jitske Bras

Jitske Bras is docent zang, stemtrainer en zet zich in voor meer muziek in het onderwijs.

De kinderen van Jitske zitten op de vrijeschool Widar en ze is zelf oud vrijeschoolleerling.

‘Ik geloof dat als je stem de ruimte krijgt om te klinken, dat je ervaart dat zij de verbinder is tussen je gedachtes (hoofd) en je gevoelens (hart) en dat zij versterkt worden door je fysiek vermogen (handen). Dat draagt bij aan de persoonlijke groei van ieder mens.’

Sietske van Poelgeest

Sietske van Poelgeest is een vrijeschooldocente die van klas 1 tot en met klas 12 heeft lesgegeven in verschillende landen: Nederland, Kenya en België.

Zij werkt nu op internationaal niveau aan de ondersteuning van het vrijeschoolonderwijs op het gebied van leiderschap en curriculumontwikkeling.

‘Als oud-Delftenaar en oud-Widar leerling bouw ik vanuit België graag mee aan een school waar iedere leerling zich thuis voelt en zijn of haar meegebracht talent kan ontplooien.’

Frank Sipkes

Frank Sipkes is een betrokken Delftenaar en zet zich in voor de versterking van het vrijeschoolonderwijs in de regio. Hij is technisch geschoold, ondernemer in de Civiele Techniek en ziet dagelijks het belang van creatief denken, samenwerken en goed onderwijs.

‘Bij mijn dochter heb ik gemerkt dat het vrijeschoolonderwijs heel sterk heeft bijgedragen aan een evenwichtige ontwikkeling. Zowel professioneel als privé zie ik dat mensen zich het prettigst voelen als ze zichtzelf op hun eigen wijze kunnen ontplooien.’

 
Frank is penningmeester en secretaris van het college van bestuur

Comité van aanbeveling

Heel blij zijn we met dit diverse comité van aanbeveling. Ieder van deze mensen staat voor en stukje van onze droom: gezond onderwijs, duurzaamheid, gemeenschap, kunst, diversiteit en inclusiviteit, passie en energie!

Arina Klokke

Arina Klokke is huisarts in Delft en afgevaardigde voor de landelijke huisartsenvereniging voor de regio Delft e.o.

“Het plan van het bestuur voor een toekomstig Mercurius College komt denk ik als geroepen. Meer en meer lopen we met ons onderwijs vast. Corona laat nog weer eens zien dat er van gelijkheid in het onderwijs onvoldoende sprake is.

Naast de eisen die gesteld worden door de inspectie is er de vraag: wat wil je je kinderen meegeven in het onderwijs. Daar wordt over nagedacht. Een belangrijk onderdeel is de verwondering over het leven om ons heen, de samenhang die we hebben met de natuur. Niet alleen de kennis, maar het met elkaar in gesprek gaan hierover, dat is belangrijk.

Ik hoop dat het bestuur het gegund is hun ideeën in de praktijk te brengen, en ik draag ze daarbij een warm hart toe. “

Andy van den Dobbelsteen

“Andy van den Dobbelsteen is coördinator duurzaamheid van de TU Delft en hoogleraar Climate Design & Sustainability. In die functie geeft hij al 27 jaar les aan studenten. Andy schrijft in zijn vrije tijd columns en thrillers.

‘Ik ben mijn ouders eeuwig dankbaar dat ze mij als verlegen jongetje naar de jenaplanschool stuurden, destijds de vrijste school in mijn regio. Het is zo belangrijk dat kinderen breed onderwijs krijgen en creatief gestimuleerd worden hun unieke talenten te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan een duurzame toekomst. Mercurius maakt dat mogelijk.’

Nan Deardorff-Mc Clain

Nan Deardorff-Mc Clain is de bedenker, organisator en uitvoerder van vele grote mozaïeken die in samenwerking met scholen en inwoners van Delft gerealiseerd worden. Meest recent is de prachtige Keramieken Kaart van Delft, naast de bakker in de Choorstraat.

“Wat grote indruk op mij heeft gemaakt, toen ik werkte met leerlingen van een vrijeschool, was de bijzondere band die de leerkrachten daar hebben met hun leerlingen. Het respect dat sprak uit hoe de leerlingen met elkaar omgaan en, wat ik erg belangrijk vind, hoe de leerlingen open staan voor verschillende manieren om vraagstukken aan te pakken. Dat is de sfeer waarin creativiteit tot bloei kan komen. Je voelt hoe de leerlingen gelukkig kunnen zijn mede dankzij die accepterende omgeving. Ze hoeven niet allemaal in dezelfde mal te passen, nee, ze kunnen experimenteren en zich bij successen en tegenslagen veilig voelen.”

Jan-Paul van Daal

Jan-Paul van Daal is makelaar en heeft een makelaarskantoor in het centrum van Delft. Zij werken dagelijks met een enthousiast team en adviseren klanten bij het kopen of verkopen van hun huis in en om Delft. Hun maatschappelijke betrokkenheid blijkt onder andere uit de steun die zij geven aan Delftse sportclubs en leuke, interessante initiatieven in Delft. Passie en energie zijn belangrijke toverwoorden!

‘Mijn echtgenote Nicolette en ik hebben vier dochters. Op de vrijeschool hebben wij echte passie en enthousiasme bij leerkrachten ervaren. Met die energie en de veelzijdigheid in het onderwijsprogramma haal je uit kinderen wat erin zit! De vrijeschool heeft daarmee ons hart veroverd. Onze ervaring is dat door die veelzijdigheid ieder kind kan uitblinken. En daar mag je trots op zijn.

Wij hebben Nelleke over het Mercurius College gesproken. Haar passie, haar gedrevenheid en de hartverwarmende betrokkenheid bij de ontwikkeling van ieder kind maakte het een bijzonder gesprek en heeft ons doen besluiten haar en de rest van het team bij de start van het Mercurius College te steunen.”

Hoessein Alkisaei

Universitair docent TU Delft, ingenieur en oprichter en voorzitter van Nederland Maakt Impact. Gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Houdt zich veelal met maatschappelijke vraagstukken bezig en probeert zijn tijd te wijden aan het verbeteren van levens van medemensen.

“Wij zouden vandaag de dag vaker naar de mens en het kind achter de leerling moeten kijken. Op deze manier voelt ieder kind zich thuis op school en krijgt het alle mogelijkheden om zich naar eigen wensen verder te ontplooien.”

Myra Withagen-Hillebrink

Myra Withagen-Hillebrink is kinder- en jeugdcoach in haar eigen praktijk Het Luisterrijk, waarin ze kinderen en jongeren begeleid vanuit de overtuiging dat fysiek welbevinden en motorische vaardigheden grote invloed hebben op de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling. Oftewel door (gericht) te bewegen, komen ze beter in hun vel te zitten, kennen zichzelf beter en kunnen laten zien wat ze allemaal in huis hebben.  Vanuit die visie is zij fan van het vrije schoolonderwijs, waarin werken met hoofd, hart en handen uitgangspunt is. 

“Twee van mijn kinderen hebben via een start Waldorf Grotius net eindexamen vwo en mavo gedaan. Het effect van je in die eerste jaren kunnen ontplooien op zo veel verschillende gebieden buiten de zaakvakken, heeft hen beide steviger in hun schoenen gezet en bewuster gemaakt van zichzelf en de wereld om hen heen. Onze jongste maakt in 2023 de overstap naar het voortgezet onderwijs. Zij wil heel graag dat dat het Mercurius College wordt!

Vooral als je niet heel erg houdt van dat stampen dan is dit echt wat voor jou

– Enhar

Het gebouw

Het schoolgebouw wordt door de gemeente toegekend. Dit is in de regel een tijdelijke huisvesting om te starten. Als het Mercurius jaar na jaar groeit naar zijn uiteindelijke grootte, dan is er natuurlijk een definitief gebouw nodig. Dat kan dan hergebruik zijn van een ander schoolgebouw dat vrij is gekomen, of een nieuw gebouw.

Natuurlijk hebben we wel een idee hoe onze droomschool er uit zou zien:

Een bij voorkeur duurzaam gebouw, energieneutraal en ingericht met duurzame en natuurlijke materialen

1. Een ruime buitenruimte waar we ook groentetuinen kunnen aanleggen en de leerlingen in een groene omgeving kunnen pauzeren.

2. Een centrale plek om elkaar te ontmoeten, met ruimtes in de buurt om in kleinere groepen te overleggen.

3. Een afdeling Ambacht met werkplaatsen waarin ambachtslieden werken en de leerlingen les kunnen hebben. Een kooklokaal en een werkplaats voor hout, metaal, textiel en misschien wel glas?  Deze werkplaatsen zouden in de avonden gebruikt kunnen worden voor het geven van cursussen aan mensen uit de wijk, volwassenen, kinderen en ouderen.

4. Een afdeling Wereld met lokalen voor economie, aardrijkskunde en geschiedenis en tevens zijn dit de lokalen voor periodeonderwijs in klas 1, 2 en 3 met in het midden een huiswerkplein.

5. Een afdeling Kunst met een concert/theaterzaal, een muzieklokaal en lokalen voor beeldende kunst. En wat zou het fijn zijn om daar op het binnenplein ook werk van onze leerlingen tentoon te stellen. We kijken er naar uit om deze faciliteiten te kunnen delen met kleine theatergezelschappen of basisscholen voor optredens.

6. Een afdeling Communicatie met lokalen voor de talen, maar ook voor filosofie en andere vakken zoals geweldloos communiceren die beter samenleven mogelijk maken. Een mediatheek en een studio om opnames te maken zou de afdeling compleet maken.

7. Een afdeling Onderzoek en Technologie met lokalen voor natuurkunde, scheikunde, wiskunde, astrologie en biologie. Met een collegezaal voor lezingen en een FAB Lab met 3D-printers en lasersnijders.

8. Een afdeling voor Sport en ontspanning met gymzalen, euritmiezaal en sportvelden. Deze ruimtes delen we natuurlijk ook graag met de inwoners van Delft.

Mercurius: de naam

De planeet Mercurius is de planeet in ons zonnestelsel die het dichtste bij de zon staat. De Romeinen noemden de kleine en bewegelijke planeet, naar de boodschapper van de Goden vanwege zijn enorme snelheid, waarmee hij langs de hemel beweegt. Zijn naam is afgeleid van het Latijnse merx of mercator, wat ‘koopman’ betekent.

Mercurius is ook beschermer van reizigers, mensen onderweg, en handelaren. Mercurius wordt vaak afgebeeld als een jonge man, met een gevleugelde hoed (daarmee kon hij zichzelf onzichtbaar maken) en gevleugelde sandalen (om snel te reizen). Tot zijn attributen behoren een geldbuidel (beschermer van de handel), een fluit (boodschapper functie) en een ‘caduceus’, een staf omwonden met twee slangen (de genezer).

Daarnaast is Mercurius ook een andere naam voor kwik, een metaal wat natuurlijk ook terugkomt in de scheikunde lessen en bekend is voor zijn bijzondere beweeglijkheid.