Help ons starten!

Per 1 juni 2020 is de wet ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’ ingegaan. Deze nieuwe wet maakt het mogelijk om een school te stichten als aangetoond kan worden dat er voldoende belangstelling is. Voor het Mercurius College in Delft betekent dit dat we ongeveer 600 ouderverklaringen nodig hebben van ouders met kinderen die op 1 november 2021 de leeftijd hebben van 10, 11 of 12 jaar.

Het is belangrijk te weten dat deze ouderverklaring niet bindend is, het is als het ware een steunbetuiging voor meer keuze van scholen in Delft. Je hebt als ouder dus nog alle vrijheid om een keuze te maken voor een andere middelbare school. De schatting is dat we kunnen starten in september 2023.

Onze voortgang

Om officieel te mogen starten als school hebben we 609 ouderverkaringen nodig! Je kan dat doen via de officiële aanmeldingsprocedure van DUO. Op de pagina Steun direct! staat meer informatie.

Vanaf 1 juli 2021 kan je hier zien hoe ver we zijn!

MAVO
0%
0/208
HAVO
0%
0/188
VWO
0%
0/213
Hoeveel ouders staan er klaar om te tekenen?
128 = 21%
Bankrekening geopend, steun Mercurius!

Over ons

Wij zijn de initiatiefnemers van het Mercurius College en vormen nu met elkaar het bestuur. Hoewel we allen uit verschillende windrichtingen komen, hebben we een ding met elkaar gemeen: een warm hart voor het (vrijeschool) onderwijs waar je kunt worden wie je bent, door een rijk onderwijsaanbod, inclusief techniek, kunst en ambacht.

Wat is Waldorf?

Waldorf is de internationale benaming voor vrijeschoolonderwijs, een wereldwijde stroming binnen het onderwijs die al meer dan honderd jaar bestaat. Op het Mercurius College geven wij dus vrijeschoolonderwijs. Vrijeschoolonderwijs betekent niet dat je vrij bent om te doen wat je wilt. Met “vrij” wordt hier bedoeld dat de leerling zich in vrijheid kan ontwikkelen tot een evenwichtig mens: sociaal-emotioneel en intellectueel bewust, maatschappelijk betrokken en innerlijk vrij.

Op school

Vanuit de Waldorfpedagogiek werkt het Mercuriuscollege met periodeonderwijs. Gedurende zo’n periode (drie weken lang, vijf ochtenden per week) verdiept de klas zich heel intensief in een deelgebied van één schoolvak. In de eerste en tweede klas wordt minimaal de helft van de periodes door de mentor zelf verzorgd. De eerste periode (geschiedenis) gaat, niet geheel toevallig, over de ontdekkingsreizen. De leerling krijgt de opdracht de lesstof op tal van manieren te verwerken. Uiteraard door zelf aantekeningen te maken maar, afhankelijk van het onderwerp, kan dat ook in de vorm van een presentatie, kaarten, het doen van proefjes, een gedicht of zelfs een toneelstuk.

Nu al inschrijven?

Helaas kan je nu nog niet starten op het Mercurius College. Als je vrijeschool onderwijs wilt volgen in Delft dan kan je je aanmelden voor Waldorf Grotius.
Aanmelden voor het Mercurius College kan vanaf 2023, blijf op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Je leert op school jezelf beter kennen en tijdens de periodes ook de anderen en daardoor sluit je heel snel vriendschappen.

– Kaya