Mercurius College

Klus geklaard en nu...

Wat zijn we blij! 

Een positief oordeel van de Inspectie van Onderwijs en het ministerie zijn binnen. 

De komende tijd hebben we hard nodig om de inrichting van ons onderwijs handen en voeten te geven, leerlingen en docenten te werven, de juiste systemen te kiezen en te implementeren (ICT, leerlingvolgsysteem, personeelsadmnistratie), etc. 

Zo is er bijvoorbeeld ook specifieke expertise nodig om in te kunnen vliegen. Dit alles kost geld. 

Wil je ons helpen? Kijk dan hieronder wat je nog kan doen:

Doneren

Drie maanden voor de start van de school, dus in juni 2023, krijgen we geld van de overheid om de eerste kosten te dekken. Voor die tijd is er geld nodig voor advertenties om docenten aan te trekken, geld om leerlingen te werven met billboards en advertenties in de VO-gids,  geld voor specifieke expertise (bijvoorbeeld ICT en HR) cursussen voor de schoolleiding, ondersteunend personeel om de school alvast op te starten. Dit alles bij elkaar kost  50.000 euro. We kunnen je steun dus goed gebruiken.

Wil je ons helpen met fondsenwerving? Dat zou ook geweldig zijn, neem dan contact met ons op!

Wil je ons financieel steunen? Dit kan op drie manieren:

1. Via de oudervereniging voor vrijeschool onderwijs in Delft . Zij zijn een ANBI stichting waardoor je de gift kunt aftrekken voor de belasting. Wilt u in de omschrijving vermelden dat het om een gift voor Mercurius College gaat? We ontvangen dan ook graag hiervan bericht via f.sipkes@mercuriuscollege.nl


 

2. Direct geld overmaken kan ook op onze rekening NL15 TRIO 0320 1765 92 ten name van Mercurius College Delft.

 

Doneren voor bedrijven

Het onderwijs op het Mercurius College is gebaseerd op het ‘hoofd, hart en handen’ uitgangspunt van het vrijeschoolonderwijs. Hiermee ontwikkelen kinderen naast het denken, ook hun gevoelsleven, hun creatieve vaardigheden en hun maak-skills. Wilt u als ondernemer het vrijeschoolonderwijs ondersteunen? Vooral in de opstartfase kunnen wij nog heel goed extra inkomsten gebruiken.

Voor giften vanaf € 500, -zullen wij, indien u dat wenst, uw logo op onze website vermelden tot de start van de school in augustus 2023. Na elke gift ontvangt u een betalingsoverzicht voor uw administratie. De stichting van de oudervereniging heeft een ANBI status (RSIN 853520409) waardoor u de gift mag aftrekken van de winst, zie ook deze link naar de website van de belastingdienst. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL74 TRIO 0197 8461 14 ten name van oudervereniging voor vrijeschoolonderwijs Delft.

Indien u een donatie doet, verzoeken wij u tevens een mail te sturen met als vermelding ‘gift Mercurius College’, de naam van het bedrijf en het bedrag zodat wij u het betalingsbewijs kunnen toesturen. Voor meer informatie kunt u ook bellen met Frank Sipkes, 06 28  672 631.

Onze sponsors

Onderstaande bedrijven of personen hebben ons gesponsord met een bedrag van 500 € of meer.

Planningsmanagement
Haptonomie
ICT Zorg
Independent Marine Infrastructure Expertise
Samenwerkende vrijgevestigde jeugdhulp
ouders
voor poeha, podia en tra la la
design van licht en geluid
Acupunctuur & Advies voor vrouwen
sponsor van ruimte voor infomomenten

Volg en deel ons met je omgeving!

Deel deze pagina met je vrienden en familie zodat iedereen kennis kan maken met het Mercuriuscollege

Als jij een beetje zelfstandigheid hebt die je wel wil laten zien en stiekem een beetje creativiteit, maar je zegt kunst is niet persé iets voor mij, dan zou ik me er niet door laten afschrikken.

– Hendrik