Op school

Vanuit de vrijeschoolpedagogiek werkt het Mercuriuscollege met periodeonderwijs. Gedurende zo’n periode (drie weken lang, vijf ochtenden per week) verdiept de klas zich heel intensief in een deelgebied van één schoolvak. In de eerste en tweede klas wordt minimaal de helft van de periodes door de mentor zelf verzorgd. De eerste periode (geschiedenis) gaat, over ontdekkingsreizen omdat dat aansluit bij de beleving van de leerling op dat moment. Ze ontdekken de wereld van de middelbare school en zichzelf in een nieuwe situatie. De leerling krijgt tijdens de periodeles de opdracht de lesstof op tal van manieren te verwerken. Uiteraard door zelf aantekeningen te maken maar, afhankelijk van het onderwerp, kan dat ook in de vorm van een presentatie, kaarten, het doen van proefjes, een gedicht of zelfs een toneelstuk.

Zo wordt de leerstof en ontwikkelingsstof eigen gemaakt. Iedere dag verwerkt de leerling de behandelde leerstof in het periodeschrift. Zodoende is er aan het eind van een periode een zelfgemaakt leerboek en volgt er een toets. Na die drie weken volgt er een ander vak. Alle vakken komen zo aan de beurt, zodat aan het einde van het schooljaar alle vakken hun uren gemaakt hebben. Eén periode natuurkunde bijvoorbeeld, levert net zo veel uren op als een heel schooljaar 1 uur in de week.

Periodeonderwijs geeft de leerling de kans zich werkelijk te verbinden met een thema door de verdiepende, intensieve aanpak. De vakken die in periodevorm worden gegeven zijn Nederlands, wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde, geschiedenis en aardrijkskunde.

Bij elke periode is het weer een verrassing welke opdrachten je krijgt, bij scheikunde hebben we bijvoorbeeld buiten proefjes gedaan met vuur. Bij mij blijft het dan veel beter hangen, uit een boek zou ik het niet zo makkelijk kunnen leren.

– Rozemarijn

Ambacht

Een ambacht leren is de basis van het leven. Hoe kweek je groenten, hoe kook je een maaltijd, hoe maak je een stoel? Hoe naai je een kledingstuk? Door het maken van eten en producten leer je hoeveel tijd en aandacht er voor nodig is om iets moois en lekkers te maken, maar je verbindt je ook met de natuur. Andere producten die je in huis hebt worden waardevoller en je kunt ze misschien ook repareren als ze kapot gaan?

Op deze manier zelfvoorzienend leren leven levert je het gevoel van onafhankelijkheid en zelfstandigheid op.

Ambachtsvakken krijg je in blokken van 3 tot 6 weken.

Kunst

Ook de kunstvakken worden, net als het periodeonderwijs, gegeven in de ochtend, in een aaneengesloten periode van 3 of 6 weken gegeven. Door de leerjaren heen komen veel verschillende vakken kunstvormen aan bod, tekenen, grafische technieken, schilderen, fotografie, boetseren en toneel. Op deze manier kunnen leerlingen talenten ontdekken en uitbouwen en vaardigheden ontwikkelen.

Het is niet nodig om creatief te zijn. In de kunst- en handvaardigheidsvakken kan iedereen op zijn/haar eigen niveau meedoen. Voor zowel jongens als meisjes is er voldoende ruimte om dat op hun eigen manier te doen. Wel vragen we bereidheid om mee te doen en verwachten we van leerlingen dat ze zelfstandig willen leren werken. Alle leerlingen hebben daarnaast met hun klas elke week muziek en koorzang tot het eindexamen.

 

Je moet het niet zien als “ik moet supercreatief zijn”. Het gaat om jouw manier van creatief zijn, en dat dan samen met scheikunde of wiskunde of wat dan ook.

– Isa

Sport en ontspanning

Natuurlijk hebben leerlingen ook gym. Daarnaast hebben ze ook nog euritmie, een bewegingsvorm op taal en muziek. Euritmie bevordert het ruimtelijk inzicht, coördinatie en bewegen in een groep.

Tijdens de kampen zoeken we de natuur op zoals in een survivalkamp. Verbinding met en respect voor natuur vinden we belangrijk en geven we graag door aan de leerlingen.

Vaklessen

In de middag volgen de leerlingen vaklessen, dat zijn de talen, Nederlands, Frans, Duits en Engels én wiskunde. In deze lessen worden meestal methodeboeken gebruikt. Ook deze vakken worden zoveel mogelijk met hoofd, hart en handen gegeven.

Mentorklas

De mentor heeft een belangrijke rol in de schoolperiode van de leerlingen. De mentor blijft zo lang mogelijk bij zijn klas. Deze geeft ook veel les in de eigen klas want naast zijn eigen vak geeft de mentor ook een aantal periodes en mentorles. Zo is er begeleiding in de eigen klas en verloopt de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs geleidelijk en soepel. Het lerarenteam werkt intensief samen om de leerlingen goed te begeleiden.

Jaarfeesten

Jaarfeesten spelen een belangrijke rol in de vrijeschoolpedagogiek. Onze verhouding tot de seizoenen zegt iets over onze verbinding met de wereld om ons heen. Zo staat de mens in de zomertijd in een andere verhouding tot de wereld dan in de wintertijd. In de lente en de zomer trekken we letterlijk en figuurlijk meer naar buiten en in herfst en winter meer naar binnen. Het zijn waarneembare en beleefbare processen in de natuur, maar ook in ons eigen leven. De jaarfeesten worden in alle leerjaren gevierd op een manier die past bij de leeftijdsfase. Bijvoorbeeld: het herfstfeest, de kerstmarkt, zomerfeest, etc.

Niveau indeling

Voor een goede sociale ontwikkeling vinden wij het belangrijk dat leerlingen met verschillende vermogens en kwaliteiten bij elkaar in de klas zitten. Daardoor ontstaat er waardering en respect voor de verschillen tussen de leerlingen en leren de leerlingen elkaar te helpen in de lessen en daarbuiten.

Bij instroom vanuit de basisschool wordt de leerling ingedeeld in een mavo/havo klas of een havo/vwo klas. Als de leerling een vwo-advies heeft mag hij ook voor gymnasium kiezen. Hierdoor kunnen de leerlingen al op eigen niveau werken, maar krijgen zo ook de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen. Binnen de brugklassen wordt rekening gehouden met het niveau van de leerling. De leerstof wordt in de loop van de tijd steeds meer gedifferentieerd aangeboden, zodat de leerling op eigen niveau kan werken. De leerlingen krijgen de tijd en worden goed begeleid op hun weg naar de bovenbouw.

Aan het eind van de derde klas wordt de leerling definitief ingedeeld op niveau (vwo, havo of mavo). De niveau-bepaling is gebaseerd op resultaten én het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Ouders

Samen met de leerlingen en de docenten vormen de ouders een belangrijk onderdeel van de schoolgemeenschap. Meerdere keren per jaar is er een ouderavond waar u met de mentor en de andere ouders het reilen en zeilen in de klas van uw zoon/dochter bespreekt. Ook kunt u regelmatig een uitnodiging tegemoet zien van een presentatie of uitvoering van uw zoon/dochter op school. Wij vinden het belangrijk dat ouders samen met de school de leerlingen ondersteunen.

Voor iedere klas vragen we twee klassenouders. Deze klassenouders leggen een verbinding tussen de ouders van hun eigen klas en de school. Zij ontvangen signalen en bespreken deze tijdens het klassenouderoverleg. Verder kunnen klassenouders onder andere worden ingeschakeld bij het voorbereiden van excursies en jaarfeesten.

Vanaf de vierde klas

Op het Mercurius college werken we vanaf de vierde klas met een gepersonaliseerde bovenbouw. De leerlingen krijgen periodeonderwijs met breed aanbod van vakken met daarin ook examenstof. Vakdocenten komen langs voor instructies en inspiratiemomenten. Nestors begeleiden het proces. Daarnaast gaan de leerlingen ook zelfstandig werken aan de eindexamenvakken en krijgen extra kunst, maar wel minder dan in de onderbouw. Er is dus onderscheid tussen verschillende rollen van docenten:

  • De nestor begeleidt het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, helpt hem met plannen en organiseren van het werk.
  • De vakdocent is verantwoordelijk voor de vakkennis en het programma van toetsing en afsluiting in periodeonderwijs en vaklessen.

De wereld in: stage en uitwisseling

Het Mercuriuscollege is een toegang tot de wereld. Stage en uitwisseling vinden we daarom van groot belang.