Mercurius College

Op school

Gedurende zo’n periode (drie weken lang, vijf ochtenden per week) verdiep jij je met de klas intensief in een deelgebied van één schoolvak.  Dat noemen we periodeonderwijs. In de eerste en tweede klas wordt minimaal de helft van de periodes door jouw mentor zelf verzorgd. De mentor en jij leren elkaar dus goed kennen. Zo gaat de eerste periode (geschiedenis) in de 1e klas over de ontdekkingsreizigers omdat dat ook aansluit bij de fase waarin jij je als leerling in bevindt. Je gaat immers de wereld van de middelbare school ontdekken! Je krijgt tijdens de periodeles de opdracht de lesstof op tal van manieren te verwerken. Uiteraard door zelf aantekeningen te maken maar, afhankelijk van het onderwerp, kan dat ook in de vorm van een presentatie, kaarten, het doen van proefjes, een gedicht of zelfs een toneelstuk.

Zo wordt de leerstof en ontwikkelingsstof eigen gemaakt. Iedere dag verwerk jij de behandelde leerstof in het periodeschrift. Zo heb je aan het eind van een periode een zelfgemaakt leerboek en volgt er een toets en lever je je schrift in. Daar krijg je natuurlijk feedback op.  Na die drie weken volgt er een ander vak. Alle vakken komen zo aan de beurt, zodat aan het einde van het schooljaar alle vakken hun uren gemaakt hebben. Eén periode natuurkunde bijvoorbeeld, levert net zo veel uren op als een heel schooljaar 1 uur in de week.

Periodeonderwijs geeft jou de kans je werkelijk te verbinden met een thema door de verdiepende, intensieve aanpak. De vakken die in periodevorm worden gegeven zijn Nederlands, wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde, geschiedenis en aardrijkskunde

Bij elke periode is het weer een verrassing welke opdrachten je krijgt, bij scheikunde hebben we bijvoorbeeld buiten proefjes gedaan met vuur. Bij mij blijft het dan veel beter hangen, uit een boek zou ik het niet zo makkelijk kunnen leren.

– Rozemarijn

Ambacht

Een ambacht leren is de basis van het leven. Hoe kweek je groenten, hoe kook je een maaltijd, hoe maak je een stoel? Hoe naai je een kledingstuk? Door het maken van eten en producten leer je hoeveel tijd en aandacht er voor nodig is om iets moois en lekkers te maken, maar je verbindt je ook met de natuur. Andere producten die je in huis hebt worden waardevoller en je kunt ze misschien ook repareren als ze kapot gaan?

Op deze manier zelfvoorzienend leren leven levert je het gevoel van onafhankelijkheid en zelfstandigheid op.

Ambachtsvakken krijg je in blokken van 3 tot 6 weken.

Kunst

Ook de kunstvakken worden, net als het periodeonderwijs, gegeven in de ochtend, in een aaneengesloten periode van 3 of 6 weken gegeven. Door de leerjaren heen komen veel verschillende vakken kunstvormen aan bod: tekenen, grafische technieken, schilderen, fotografie, boetseren, toneel, etc.  Op deze manier kun je je talenten ontdekken, verdiepen en leer je nieuwe vaardigheden.

Maak je geen zorgen, het is niet nodig om creatief te zijn. In de kunst- en handvaardigheidsvakken kan iedereen op zijn/haar eigen niveau meedoen. Voor zowel jongens als meisjes is er voldoende ruimte om dat op je eigen manier te doen. Wel vragen we je bereidheid om mee te doen en verwachten we van je dat je zelfstandig wil leren werken. 

Bovendien krijg je naast de kunst- en ambachtsvakken met je klas elke week muziek en koorzang tot het eindexamen.

Je moet het niet zien als “ik moet supercreatief zijn”. Het gaat om jouw manier van creatief zijn, en dat dan samen met scheikunde of wiskunde of wat dan ook.

– Isa

Sport en ontspanning

Natuurlijk heb je ook gym. Daarnaast heb je ook nog euritmie, een bewegingsvorm op taal en muziek. Euritmie bevordert je ruimtelijk inzicht, coördinatie en bewegen in een groep.

Tijdens de kampen zoeken we de natuur op zoals bijvoorbeeld in een survivalkamp. Verbinding met en respect voor natuur vinden we op het Mercuriuscollege belangrijk en geven we zo graag door aan jou. 

Vaklessen

In de middag volg je vaklessen, dat zijn de talen, Nederlands, Frans, Duits en Engels én wiskunde. Deze vaklessen volg je niet met je klas, maar op niveau. Zo kan het bijvoorbeeld dat je een MAVO advies hebt gekregen van de basisschool maar dat we er met elkaar al gauw achter komen dat jij heel goed bent in wiskunde. In dit geval kun je dan wiskunde op HAVO of VWO niveau doen inclusief het eindexamen. Dat komt dan natuurlijk ook zo op je diploma te staan.  In deze lessen worden meestal methodeboeken gebruikt. Ook deze vakken worden zoveel mogelijk met hoofd, hart en handen gegeven.

Mentorklas

De mentor heeft een belangrijke rol in jouw schoolperiode op het Mercuriuscollege. De mentor blijft zo lang mogelijk bij jouw klas en geeft ook veel les in jouw klas zodat jullie hem of haar vaak zien. Zo is er begeleiding in je eigen klas en verloopt de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs geleidelijk en soepel.  Bovendien werkt team van leerkrachten intensief samen om jullie goed te begeleiden.

Jaarfeesten

Jaarfeesten spelen een belangrijke rol in de vrijeschoolpedagogiek. Onze verhouding tot de seizoenen zegt iets over onze verbinding met de wereld om ons heen. Zo staat de mens in de zomertijd in een andere verhouding tot de wereld dan in de wintertijd. In de lente en de zomer trekken we letterlijk en figuurlijk meer naar buiten en in herfst en winter meer naar binnen. Het zijn waarneembare en beleefbare processen in de natuur, maar ook in ons eigen leven. De jaarfeesten worden in alle leerjaren gevierd op een manier die past bij de leeftijdsfase. Bijvoorbeeld: het herfstfeest, de kerstmarkt, zomerfeest, etc.

Heterogene klassen en niveau indeling

Je start de eerste drie jaar in een heterogene klas waar leerlingen met mavo, havo, vwo basisschooladvies samen een hechte klas vormen.  Ben je goed in talen? Dan kun je bij ons ook voor gymnasium kiezen.

Ons uitgangspunt is dat jij een persoonlijke leerroute volgt die aansluit op jouw eigen niveau. Wij begeleiden jou natuurlijk in jouw ontwikkeling, samen met je ouders. Op het Mercuriuscollege vinden we het namelijk belangrijk dat leerlingen met verschillende vermogens en kwaliteiten bij elkaar in de klas zitten. Daardoor ontstaat er waardering en respect voor de verschillen tussen jou en de ander en leer je elkaar te helpen in de lessen en daarbuiten. 

Binnen het periodeonderwijs is er veel ruimte voor de verschillende vermogens en kwaliteiten van jou en de andere leerlingen. De vaklessen volg je op niveau zodat je ook de ruimte krijgt om je talenten te ontwikkelen en te laten zien wat je kunt.  Omdat we op het Mercuriuscollege vanaf de vierde klas werken met gepersonaliseerd onderwijs staat de voorbereiding hierop in deze eerste drie jaren centraal. De mentor heeft de tijd en aandacht om je goed te leren kennen, om te ontdekken hoe jij het fijnste leert, hoe je het handigste kunt plannen en wat jij nodig hebt om te laten zien wat je kunt. 

Aan het eind van de derde klas word je per examenvak definitief ingedeeld op niveau (vwo, havo of mavo). De niveau-bepaling is gebaseerd op resultaten én het ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

Wil je ons iets vragen of vertellen? Mail ons 

Ouders

Samen met jou en de leerkrachten vormen jouw ouders een belangrijk onderdeel van de schoolgemeenschap. Meerdere keren per jaar is er een ouderavond waar jouw ouder(s) met je mentor en de andere ouders het reilen en zeilen van de klas bespreekt. Ook kunnen je ouders regelmatig een uitnodiging tegemoet zien van een presentatie of uitvoering van jou op school. 

Voor iedere klas vragen we twee klassenouders. Deze klassenouders leggen een verbinding tussen de ouders van hun eigen klas en de school. Zij ontvangen signalen en bespreken deze tijdens het klassenouderoverleg. Verder kunnen klassenouders onder andere worden ingeschakeld bij het voorbereiden van excursies en jaarfeesten.

Vanaf de vierde klas

Op het Mercurius college werken we vanaf de vierde klas met een gepersonaliseerde bovenbouw. Je krijgt periodeonderwijs met een breed aanbod van vakken met daarin ook examenstof. Daarnaast worden de examenvakken gepersonaliseerd gegeven. Ook krijg je nog steeds kunstvakken, maar wel wat minder dan in de onderbouw. Vakleerkrachten komen langs voor instructies en inspiratiemomenten. Nestors begeleiden het proces. Er is dus onderscheid tussen verschillende rollen van leerkrachten:

  • De nestor begeleidt het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, helpt hem met plannen en organiseren van het werk.
  • De vakleerkracht is verantwoordelijk voor de vakkennis en het programma van toetsing en afsluiting in periodeonderwijs en vaklessen.

De wereld in: stage en uitwisseling

Het Mercuriuscollege is een toegang tot de wereld. Stage en uitwisseling vinden we daarom van groot belang.