Mercurius College

Klachtenregeling

Vragen, problemen, zorgen en klachten kunnen in elke school ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Zij kunnen zich voordoen in alle mogelijke combinaties van leerlingen, personeelsleden en ouders. Het is belangrijk dat diegene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is deze handleiding opgesteld.

1e  aanspreekpunt: De klassenleerkracht/ mentor/nestor
In geval van pedagogische problemen, omgangsproblemen, praktische vragen, enz.

2e aanspreekpunt: De directie/ het bestuur
Janoes Vermeijden, directeur-bestuurder (onderwijs, personeel, zorg)Via j.vermeijden@mercuriuscollege.nl
Nelleke Guequierre, directeur-bestuurder (facilitair, financieel, PR)Via n.guequierre@mercuriuscollege.nl  

Als ook dit niet tot oplossing leidt, is er de mogelijkheid om een officiële, schriftelijke klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van de VBS. Daaraan gaat een verwijzing vooraf naar de externe vertrouwenspersoon van het Mercurius College. Contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn op te vragen bij het secretariaat. Deze kan begeleiden bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie.

Regeling Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

De landelijke klachtencommissie is bereikbaar via postbus 95572, 2509 CN Den Haag, 070 – 331 52 44, lkc@vbs.nl

NB In het geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan men zich wenden tot de interne vertrouwenspersoon. Elke school heeft twee interne vertrouwenspersonen. De contactgegevens zijn te vinden in de schoolgids.