Mercurius College

Aanmelden voor groep 8 leerlingen

De aanmeldingsperiode loopt van 18 maart 2024 tot en met 31 maart 2024.

Als je je op tijd aangemeld hebt dan sturen we woensdag 15 mei een bericht per e-mail of je geplaatst bent op het Mercurius College. Hier onder staat meer informatie over plaatsing en voorrangsregels.

Plaatsing & voorrang

In Delft vinden wij het belangrijk dat op elke Delftse school een goed en prettig onderwijsklimaat heerst. Om die reden is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat alle leerlingen goed verdeeld worden over de scholen. Zo wordt het nergens te druk. Voor schooljaar 2024-2025 betekent dit dat wij een instroomcapaciteit hebben van 140 leerlingen in de brugklas.

Dit schooljaar zijn er iets meer dan 90 leerlingen bij ons begonnen in de brugklas. We verwachten daarom wel iedereen te kunnen plaatsen.

Plaatsing

Als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen zullen de voorrangsregels worden gehanteerd en zal eventueel geloot worden. De voorrangsregels en lotingsprocedure staan hieronder beschreven. Bij de aanmelding is het mogelijk om een volgorde van voorkeur op te geven. Als een leerling voor onze school is uitgeloot, dan kunnen wij de leerling soms wel een plek aanbieden op een andere school binnen de regio Delflanden.

Een leerling kan worden aangemeld met een vmbo-t-advies, vmbo-t/havo-advies, havo-advies, havo/vwo- advies of vwo-advies.

Op het Mercurius College kan je ook gymnasium doen. Je volgt dan lessen latijn en grieks naast je andere lessen. Er zijn geen gymnasiumklassen.

Voorrang

De volgende leerlingen krijgen voorrang, mits zij uiterlijk 31 maart 2024 zijn aangemeld:
• Leerlingen met een (half-, stief-)broer/zus op het Mercurius College
• Kinderen van personeelsleden werkzaam op het Mercurius College
• Leerlingen afkomstig van vrijeschool-onderwijs

Het maakt voor ons niet uit waar de leerling woont, iedereen die geen voorrang heeft, heeft even veel kans om ingeloot te worden.

De loting die bij dit proces hoort, wordt verricht door een notaris.Aanmelding zij-instroom

Via onderstaande button kun je je interesse kenbaar maken voor zij-instroom op het Mercurius College voor het schooljaar 2024-2025. Dat wil zeggen dat je graag zou willen instromen in een hoger leerjaar. 

Na het achterlaten van je gegevens word je op een wachtlijst geplaatst. Wij verwachten begin juni zicht te hebben op de beschikbare plaatsen voor volgend schooljaar. 

Zodra wij zicht hebben op eventueel beschikbare plaatsen, nemen wij contact op met ouders en leerlingen die hun interesse kenbaar hebben gemaakt. We werken alle vragen af op volgorde van aanmelding, waarbij leerlingen met verwanten hier op school, of komende van een andere vrijeschool voorrang hebben. Leerlingen die van buiten ons samenwerkingsgebied naar Delft verhuizen, hebben altijd voorrang. 

Als je vanuit de wachtlijst in aanmerking komt voor een plek, starten wij onze procedure van onderzoek.  We starten die NADAT de VOVO-formulieren (formulier voor overdracht van voortgezet onderwijs naar ander voortgezet onderwijs)  en bijbehorende documenten compleet bij ons zijn aangekomen. 

  • Er wordt een VOVO formulier van overdracht tussen scholen toegezonden die door de huidige school moet worden ingevuld.
  • Daarnaast vragen we om documenten die de aanmelding kunnen ondersteunen, zoals bijzonder verklaringen, rapporten, cijferlijsten en ondersteuningsverslagen.
  • Als het Samenwerkingsverband betrokken is bij jou, willen we contact kunnen opnemen met jouw ondersteuner.

 

Als alles compleet is wordt er pas contact opgenomen met de ouders en de school van herkomst. 

Mochten we besluiten tot plaatsing over te gaan, zullen we hierna de formele inschrijving gereed maken en kun je worden uitgeschreven op je huidige school. Het kan ook zo zijn dat we moeten besluiten dat instromen niet mogelijk is, omdat we geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval is jouw huidige school verantwoordelijk om samen met het Samenwerkingsverband van jouw regio, te zoeken naar een andere passende plek

Voor extra informatie en/of vragen kun je ons mailen op: info@mercuriuscollege.nl

Informatie voor nieuwe brugklassers

Bekijk ons nieuwe informatieboekje!