Mercurius College

Aanmelden voor groep 8 leerlingen

De aanmeldingsperiode loopt van 18 maart 2024 tot en met 31 maart 2024.

Als je je op tijd aangemeld hebt dan sturen we woensdag 15 mei een bericht per e-mail of je geplaatst bent op het Mercurius College. Hier onder staat meer informatie over plaatsing en voorrangsregels.

Plaatsing & voorrang

In Delft vinden wij het belangrijk dat op elke Delftse school een goed en prettig onderwijsklimaat heerst. Om die reden is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat alle leerlingen goed verdeeld worden over de scholen. Zo wordt het nergens te druk. Voor schooljaar 2024-2025 betekent dit dat wij een instroomcapaciteit hebben van 140 leerlingen in de brugklas.

Dit schooljaar zijn er iets meer dan 90 leerlingen bij ons begonnen in de brugklas. We verwachten daarom wel iedereen te kunnen plaatsen.

Plaatsing

Als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen zullen de voorrangsregels worden gehanteerd en zal eventueel geloot worden. De voorrangsregels en lotingsprocedure staan hieronder beschreven. Bij de aanmelding is het mogelijk om een volgorde van voorkeur op te geven. Als een leerling voor onze school is uitgeloot, dan kunnen wij de leerling soms wel een plek aanbieden op een andere school binnen de regio Delflanden.

Een leerling kan worden aangemeld met een vmbo-t-advies, vmbo-t/havo-advies, havo-advies, havo/vwo- advies of vwo-advies.

Op het Mercurius College kan je ook gymnasium doen. Je volgt dan lessen latijn en grieks naast je andere lessen. Er zijn geen gymnasiumklassen.

Voorrang

De volgende leerlingen krijgen voorrang, mits zij uiterlijk 31 maart 2024 zijn aangemeld:
• Leerlingen met een (half-, stief-)broer/zus op het Mercurius College
• Kinderen van personeelsleden werkzaam op het Mercurius College
• Leerlingen afkomstig van vrijeschool-onderwijs

Het maakt voor ons niet uit waar de leerling woont, iedereen die geen voorrang heeft, heeft even veel kans om ingeloot te worden.

De loting die bij dit proces hoort, wordt verricht door een notaris.Aanmelding zij-instroom

Het Mercurius College is een startende middelbare school in Delft. Gezien de grote vraag van zij – instromende leerlingen en het streven om onze kwaliteit van onderwijs te kunnen borgen hebben we ervoor gekozen de de inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 stop te zetten.

Voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 is het mogelijk binnenkort ook via een formulier aan te geven dat u hiervoor interesse heeft. Plaatsing is niet altijd mogelijk. Het is afhankelijk van het aantal leerlingen in de klassen en de ondersteuning die deze leerlingen nodig hebben.

Informatie voor nieuwe brugklassers

Bekijk ons nieuwe informatieboekje!