Mercurius College

Praktische informatie

 

Ouderbijdrage

Het Mercurius College krijgt geld van de overheid. Daarnaast is een vrijwillige ouderbijdrage belangrijk om de vrijheid en kwaliteit van het Mercurius College te realiseren.

De ouderbijdrage wordt beschouwd als een gift van de ouders aan de hele schoolgemeenschap. Met deze giften van ouders worden belangrijke zaken mogelijk gemaakt. Dit zijn:
ongesubsidieerde personeelskosten, voor vaklessen zoals euritmie, muziek, kunstvakken en toneel
ongesubsidieerde exploitatiekosten, bijvoorbeeld hogere materiaalkosten voor kunstvakken, houtbewerking, muziek, toneel en school- en jaarfeesten

Hoogte van de ouderbijdrage
We zijn van mening dat de hoogte van ouderbijdragen geen drempel mag vormen voor ouders om hun kind bij een school in te schrijven. Als ouders de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kunnen betalen, vormt dit voor een leerling geen belemmering om deel te nemen aan de lessen of activiteiten.

Onderstaande tabel is bedoeld als richtlijn voor het vaststellen van de bijdrage. Ouders dragen bij wat ze voor zichzelf kunnen verantwoorden. U betaalt een vrijwillige ouderbijdrage naar draagkracht:

Jaarinkomen/Ouderbijdrage per kind per jaar
Tot € 20.000 / € 120,- (via de Delftpas 120 euro ouderbijdrage)
Tot € 25.000 / € 300,-
Tot € 30.000 / € 400,-
Tot € 35.000 / € 500,-
Tot € 40.000 / € 800,-
Tot € 45.000 / € 1.200,-
Tot € 50.000 of meer / € 2.000,-

Hoe betaal je de ouderbijdrage?
Jaarlijks ontvangt u een bericht van WisCollect. Er kan dan gekozen worden voor een vrijwillige ouderbijdrage of u kunt de ouderbijdrage (deels) betalen via de Delftpas.

Regelingen voor ouders met een minimuminkomen
Heeft een laag inkomen? En woont u in Delft? Dan kunt u de Delftpas gratis of met korting krijgen. Met deze Delftpas kunt u een tegoed van 150 euro krijgen om schoolspullen zoals tassen, potloden en gymspullen te kopen bij verschillende winkels in Delft. Meer informatie vindt u hier.

Met de Delftpas ontvangt u ook een tegoed voor de ouderbijdrage op school. De gemeente betaalt dit tegoed rechtstreeks aan school. Laat hiervoor uw pas aan de school zien of mail het pasnummer naar ons via info@mercuriuscollege.nl. Het tegoed is maximaal € 120 voor de middelbare school.

Jaarlijkse kosten
Naast de algemene ouderbijdrage kan het Mercuriuscollege een bijdrage vragen voor reizen en reiskosten van de uitstapjes. Als u deze extra bijdrage voor reizen niet kunt betalen, dan is dit voor de leerlingen geen belemmering om deel te nemen.

We zijn van plan in ieder geval deze reizen aan te bieden:
Klas 1: Kamp € 120

Klas 2: Kamp € 120

Klas 3: Survival Ardennen € 215
Klas 4: Cultuurreis € 500 euro

Voor het eerste jaar vragen we kwalitatief goede tekenmaterialen aan te schaffen met nog wat andere materialen. Dat kost ongeveer € 50.