Praktische informatie

Waar komt het gebouw?

We gaan starten in twee gebouwen. Het hoofdgebouw is aan het Karrepad 2, in Tanthof-oost. Het is altijd een kantoorgebouw geweest en wordt door de gemeente verbouwd in de zomervakantie. In dit gebouw komen de meeste kunstlokalen, het leerplein voor de vierde klas en ook de derde klas krijgt hier zijn lokalen. Bij de foto’s hieronder zie je ook plattegronden zoals we die aan de gemeente aangeleverd hebben. Deze moeten nog goedgekeurd worden. Maar het geeft wel een indruk hoe we het gebouw willen indelen.

In het andere gebouw, de dependance aan de Derde Werelddreef 29, zullen de eerste en de tweede klassen hun stamlokaal hebben. We zullen met roostering rekening houden dat er zo min mogelijk heen en weer gefietst moet worden. Het is vijf minuten fietsen van het Karrepad naar de Derde Werelddreef.

We weten nu nog niet waar de gymlessen zullen zijn, de gemeente gaat ons daar ruimte voor aanwijzen.

Waarschijnlijk zullen we één of twee jaar in beide gebouwen zitten, afhankelijk van het aantal leerlingen dat zich aanmeldt. Daarom zullen er nog geen overdekte fietsenstallingen zijn.

 

Ouderbijdrage

Het Mercurius College krijgt geld van de overheid. Daarnaast is een vrijwillige ouderbijdrage belangrijk om de vrijheid en kwaliteit van het Mercurius College te realiseren.

De ouderbijdrage wordt beschouwd als een gift van de ouders aan de hele schoolgemeenschap. Met deze giften van ouders worden belangrijke zaken mogelijk gemaakt. Dit zijn:
ongesubsidieerde personeelskosten, voor vaklessen zoals euritmie, muziek, kunstvakken en toneel
ongesubsidieerde exploitatiekosten, bijvoorbeeld hogere materiaalkosten voor kunstvakken, houtbewerking, muziek, toneel en school- en jaarfeesten

Hoogte van de ouderbijdrage
We zijn van mening dat de hoogte van ouderbijdragen geen drempel mag vormen voor ouders om hun kind bij een school in te schrijven. Als ouders de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kunnen betalen, vormt dit voor een leerling geen belemmering om deel te nemen aan de lessen of activiteiten.

Onderstaande tabel is bedoeld als richtlijn voor het vaststellen van de bijdrage. Ouders dragen bij wat ze voor zichzelf kunnen verantwoorden. U betaalt een vrijwillige ouderbijdrage naar draagkracht:

Jaarinkomen/Ouderbijdrage per kind per jaar
Tot € 20.000 / € 120,- (via de Delftpas 120 euro ouderbijdrage)
Tot € 25.000 / € 300,-
Tot € 30.000 / € 400,-
Tot € 35.000 / € 500,-
Tot € 40.000 / € 800,-
Tot € 45.000 / € 1.200,-
Tot € 50.000 of meer / € 2.000,-

Hoe betaal je de ouderbijdrage?
Jaarlijks ontvangt u een bericht van WisCollect. Er kan dan gekozen worden voor een vrijwillige ouderbijdrage of u kunt de ouderbijdrage (deels) betalen via de Delftpas.

Regelingen voor ouders met een minimuminkomen
Heeft een laag inkomen? En woont u in Delft? Dan kunt u de Delftpas gratis of met korting krijgen. Met deze Delftpas kunt u een tegoed van 150 euro krijgen om schoolspullen zoals tassen, potloden en gymspullen te kopen bij verschillende winkels in Delft. Meer informatie vindt u hier.

Met de Delftpas ontvangt u ook een tegoed voor de ouderbijdrage op school. De gemeente betaalt dit tegoed rechtstreeks aan school. Laat hiervoor uw pas aan de school zien of mail het pasnummer naar ons via info@mercuriuscollege.nl. Het tegoed is maximaal € 120 voor de middelbare school.

Jaarlijkse kosten
Naast de algemene ouderbijdrage kan het Mercuriuscollege een bijdrage vragen voor reizen en reiskosten van de uitstapjes. Als u deze extra bijdrage voor reizen niet kunt betalen, dan is dit voor de leerlingen geen belemmering om deel te nemen.

We zijn van plan in ieder geval deze reizen aan te bieden:
Klas 1: Kamp € 120
Klas 3: Survival Ardennen € 200.
Klas 4: Cultuurreis € 500 euro

Voor het eerste jaar vragen we kwalitatief goede tekenmaterialen aan te schaffen met nog wat andere materialen. Dat kost ongeveer € 50.