Mercurius College

Acht uitgangspunten van het Mercurius College

Menskunde

De docent kijkt verder dan de cognitieve ontwikkeling en prestaties van een leerling zoals we die vaak proberen te vangen in cijfers. Het gaat juist om de evenwichtige persoonlijke ontwikkeling die alle leerlingen doormaken tot mensen die richting en betekenis kunnen geven aan hun eigen leven. Hier komt het antroposofische mensbeeld om de hoek kijken waarbij de mens wordt omschreven als een geheel van lichaam, ziel en geest (denken, voelen en willen). Door je als docent te blijven verdiepen en scholen in de menskundige uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs ontwikkel je een perspectief om het alledaagse handelen in de klas te bekijken en richting te geven.

Leeftijdsfasen​

Op het Mercurius College wordt op een pedagogisch didactische manier lesgegeven. Uitgangspunt is dat het didactische (de manier waarop je les geeft) en het pedagogische (de ontwikkeling van de leerling) onlosmakelijk verbonden zijn. Wat heeft deze leerling in een bepaalde leeftijdsfase nodig om een stap in haar ontwikkeling te kunnen zetten? Wat heeft deze klas nodig om met elkaar op een prettige en constructieve manier samen te werken? Vanuit de antwoorden op dit soort vragen worden er keuzes gemaakt voor bepaalde didactische vormen of lesactiviteiten.

Curriculum

Op het Mercurius College staat de persoonlijke en brede ontwikkeling van de leerling centraal. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? In een rijk onderwijsaanbod komen deze vragen op verschillende manieren aan de orde.  Het is ons streven om onze leerlingen een curriculum te bieden dat het verlangen opwekt om je eigen levenspad te vinden en volwassen in de wereld te staan. Ons curriculum is gebaseerd op het ‘hoofd, hart en handen’ uitgangspunt van het vrijeschoolonderwijs, met ruimte voor periodeonderwijs tot aan het eindexamen. Een onderwijsaanbod waarin naast de reguliere vakken, veel ruimte is voor techniek, ambacht en kunst. Dit biedt de leerlingen kansen om steeds die verscheidenheid in zichzelf en de wereld te ontmoeten en te verkennen. Dat betekent ook dat het onderwijs juist dat aanbiedt, waar de leerling uit zichzelf niet zomaar naar gezocht zou hebben.

Autonomie van de leerkracht

De leerkracht heeft een grote mate van vrijheid in de vormgeving van het onderwijs. Natuurlijk binnen de gestelde kaders van de overheid en van het Mercurius College. Doordat er geen vast stappenplan ligt, kan er flexibel gewerkt worden en wordt er ingespeeld op wat er op dat moment voor de leerling en/of klas nodig is. De leerkracht kiest en ontwikkelt daarbij steeds lesmaterialen en hulpmiddelen die op dat moment echt zinvol zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Pedagogisch didactisch handelen

Een holistische benadering, kunstzinnig onderwijs, herhaling, ritme en de werking van de nacht: dit zijn de pijlers van het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten op het Mercurius College. Dit betekent dat de leerkracht veel gebruik maakt van beelden, metaforen, vergelijkingen en symbolen en dat de leerlingen begeleid worden in het zelf ontdekken van allesomvattende concepten.

De visie die achter deze werkwijze schuilt is dat wij als mens onderdeel zijn van een groter geheel. In plaats van de theorie voor te kauwen, laat de leerkracht zijn leerlingen steeds de wereld ontdekken vanuit het geheel. Wanneer er gewerkt wordt met beelden en verhalen, laat dat ruimte voor de leerling om de betekenis en het begrip in de loop van de tijd bij te schaven.

Herhaling van het eerder geleerde en een vast ritme van les- en curriculumopbouw dragen hier zeker aan bij. Het geeft leerlingen de kans om even afstand te nemen van een onderwerp om kunnen zij zich het echt eigen maken.

Verbondenheid​

De mentoren van het Mercurius College verbinden zich voor meerdere jaren aan een klas. Dat is geen toeval, maar een bewuste keuze. Pedagogische relaties winnen namelijk aan diepte en stabiliteit wanneer zij de kans krijgen om gedurende een langere periode opgebouwd te worden. Verder blijven leerlingen zo lang mogelijk bij elkaar in de klas zitten en is er aandacht voor gezonde relaties met ouders en collega’s. Door ervaringen en activiteiten, tradities en gewoonten aan te bieden die klasoverstijgend zijn, werken we aan het vormen van een sterke gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders. Het Mercurius College streeft ernaar dat de leerlingen zich gezien voelen en leren wat het is om mens te zijn tussen andere mensen.

Bildung

Bildung is het ontwikkelen van denkvaardigheden, persoonlijkheid en karakter, zodat je kunt omgaan met de complexiteit van de huidige wereld en met het onbekende van de toekomstige wereld. De leerkracht op het Mercurius College kijkt verder dan de cognitieve ontwikkeling en prestaties van een leerling zoals we die vaak proberen te vangen in cijfers. Het gaat juist om de ontwikkeling die alle leerlingen doormaken tot mensen die richting en betekenis kunnen geven aan hun eigen leven. Door je als leerkracht te blijven verdiepen en scholen in de pedagogisch uitgangspunten van het onderwijs ontwikkel je een perspectief om het alledaagse handelen in de klas te bekijken en richting te geven.

Gezondmakend onderwijs

Op het Mercurius College wordt gekeken naar de gezondheid van de leerlingen en hun vitaliteit. Het Mercurius College streeft ernaar gezond makend onderwijs te verzorgen. Onderwijs wat energie geeft, voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Dit doen we door o.a. te kijken wat er bij de ontwikkelingsfase van de leerling past, maar ook door het aanbieden van extra ondersteuning voor leerlingen met een eigen en/ of extra vraag. Er is veel stress bij leerlingen als gevolg van onze complexe samenleving. We krijgen dagelijks veel prikkels te verwerken en moeten zoveel. Ook leerlingen staan voortdurend onder druk, waardoor het stressniveau hoog is. Het Mercurius College is meer dan een plek om onderwijs te krijgen; er is ook ruimte voor andere aspecten van het leven waar een leerling mee geconfronteerd wordt.