Mercurius College

Liefde, verbinding en vitaliteit –
Missie van het Mercurius College

Het Mercurius College is een nieuwe vrije middelbare school in Delft. We streven er naar om een school te zijn die drijft op drie belangrijke pijlers: liefde, verbinding en vitaliteit. Door deze begrippen in alle facetten van onze school te verweven zijn we een school waar alle leerlingen welkom zijn en zich welkom voelen. Op het Mercurius College staat de mensontwikkeling centraal, door de leerlingen bewust te maken van voelen (hart), denken (hoofd) en willen (handen), ontwikkelen zij hun eigen competenties en kunnen zij worden wie zij willen en kunnen zijn. Het halen van een diploma is dan ook een onderdeel van het vinden van  een eigen plek in een steeds veranderende wereld.

 

Geen loting

Wat zijn we blij! Precies 300 aanmeldingen ontvingen we van leerlingen die samen met ons willen starten! Een mooi aantal, waardoor we kunnen starten met vier brugklassen. Een loting voor de brugklassers als ook voor de zij-instromers zal daarom niet nodig zijn.

Vacatures

De vacatures staan online, klik op de button hieronder om ze te bekijken.

Heb je vragen? Dan kan je mailen met info@mercuriuscollege.nl.
mc-still_image

Mercurius hoodie

Wil jij ook zo’n Mercurius hoodie? Dat kan! Ze kosten €30,- (kostprijs) en je kan ze hier bestellen.
 
Hou er rekening mee dat we geen echte webwinkel zijn. Het kan even duren eer we je bestelling bevestigen en we sturen de hoodie niet op. Je kan hem afhalen op Molenstraat 22 in Delft als je een mail hebt gehad dat hij binnen is. Heb je vragen? Mail ons!

Geef ons (maandelijks) een bedrag

We hebben je steun heel hard nodig om te kunnen starten. In mei 2023 wordt het eerste bedrag uitgekeerd door de overheid. Tot die tijd moeten alle kosten uit fondsen en giften gehaald worden. Komend jaar is er geld nodig om docenten en leerlingen te werven en ons verder te professionaliseren.

Help het Mercurius starten met een éénmalig, maar nog liever een maandelijks bedrag:

Wil je liever rechtstreeks schenken, of via een ANBI stichting (aftrekbaar als gift voor de belasting), kijk dan hier

48%

€26.092 van €52.500

(stand op 1 februari 2023)

Planning tot mei 2023

  • met de gemeente in gesprek over huisvesting
  • docenten zoeken
  • denktank om de inhoud van de vakken en de manier van toetsen op te zetten
  • bij andere scholen langs om er van te leren
  • docenten werven
  • leerlingen werven

Begroting met toelichting

Al zijn de plannen al zeer uitgewerkt ingeleverd bij de inspectie, toch laten we ons nog graag inspireren door andere scholen en experts.

Aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur

De raad van toezicht moet duidelijk gescheiden zijn van het bestuur van de school. Daartoe is een openbare werving van leden van de raad van toezicht noodzakelijk. Er zal in diverse media geadverteerd worden om leden van toezicht te werven.

Tot nu is één vrijwilligersvergoeding uitgekeerd aan een bestuurslid. Dit staat niet in verhouding tot de grote hoeveelheid werk die verricht is om een school te stichten. Daarom willen we komend schooljaar graag aan de twee kwartiermakers die het meeste werk verzetten een kleine vergoeding per maand uitkeren. Deze kwartiermakers besteden meer dan 20 uur per week aan het oprichten van de school.

Bestuur en nieuwe directie volgen cursussen om zich verder voor te bereiden op het leiden van het Mercurius College.

Januari en februari 2023 kunnen leerlingen komen kennismaken met het Mercurius College. Met dit bedrag betalen we plaatsing in de VO-gids, billboards, advertenties in streekbladen, docenten voor proeflessen. En natuurlijk moet er ook drukwerk zijn: flyers, informatieboekjes en posters.

Maandelijks melden zich al docenten die geïnteresseerd zijn om op het Mercurius te werken. Daarnaast moeten we werven op bijvoorbeeld Meesterbaan om de vacatures openbaar kenbaar te maken.

En dan zijn er altijd dingen waar je nog niet aan gedacht hebt, die vallen onder deze post.

Alle posten bij elkaar opgeteld is € 54.000.00

Over ons

Wij zijn de initiatiefnemers van het Mercurius College en vormen nu met elkaar het bestuur. Hoewel we allen uit verschillende windrichtingen komen, hebben we een ding met elkaar gemeen: een warm hart voor het (vrijeschool) onderwijs waar je kunt worden wie je bent, door een rijk onderwijsaanbod, inclusief techniek, kunst en ambacht.

Wat is Waldorf?

Waldorf is de internationale benaming voor vrijeschoolonderwijs, een wereldwijde stroming binnen het onderwijs die al meer dan honderd jaar bestaat. Op het Mercurius College geven wij dus vrijeschoolonderwijs. Vrijeschoolonderwijs betekent niet dat je vrij bent om te doen wat je wilt. Met “vrij” wordt hier bedoeld dat de leerling zich in vrijheid kan ontwikkelen tot een evenwichtig mens: sociaal-emotioneel en intellectueel bewust, maatschappelijk betrokken en innerlijk vrij.

Op school

Vanuit de Waldorfpedagogiek werkt het Mercuriuscollege met periodeonderwijs. Gedurende zo’n periode (drie weken lang, vijf ochtenden per week) verdiept de klas zich heel intensief in een deelgebied van één schoolvak. In de eerste en tweede klas wordt minimaal de helft van de periodes door de mentor zelf verzorgd. De eerste periode (geschiedenis) gaat, niet geheel toevallig, over de ontdekkingsreizen. De leerling krijgt de opdracht de lesstof op tal van manieren te verwerken. Uiteraard door zelf aantekeningen te maken maar, afhankelijk van het onderwerp, kan dat ook in de vorm van een presentatie, kaarten, het doen van proefjes, een gedicht of zelfs een toneelstuk.

Je leert op school jezelf beter kennen en tijdens de periodes ook de anderen en daardoor sluit je heel snel vriendschappen.

– Kaya